Na (ne)existující rozhlednu

bike at 2010-06-12 total distance 17.88 km
Rozhledna existuje, jen ještě není otevřená pro vřejnost, nicméně se nám podařilo přemluvit dělníky a vylezli jsme na ni. Kolo Giant Trance X2 laskavě zapůjčené od Kola Na Statku.

When/if your browser processes JavaScript on this page, there will be interactive map here showing the track(s) in gpx file(s) listed underneath. Alternatively you can download them and open them in any gpx-viewing software you wish.

download gpx file: /where/gpx/2010-06-12-na-neexistujici-rozhlednu.gpx