Promoce a diplomka


No a když už mám trochu času na psaní pro blog, tak si nemohu odpustit poznámku o tom, že jsem včera měl promoci. Ano, chtěl jsem napsat své bezprostřední dojmy už včera, ale usnul jsem před počítačem, značně nejen společensky unaven a nebylo z toho nic.

Ceremoniál se povedl, žádné faux pas se nestalo. Doufám, že časem bude i naše promoce na YouTube podobně jako třeba tahle.

Při této příležitosti bych chtěl zmínit i svou diplomovou práci na téma “Metodiky vývoje informačních systémů” a především poděkovat vedoucímu práce Doc. Ing. Václavu Řepovi CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá provázáním modelu business intelligence a metodik vývoje informačních systémů. Specifikuje způsob propojení meta­modelu CWM (Common Warehouse Meamodel) s meta­modely business procesů – BPMN (Business Process Modeling Notation), EPC (Event­driven Process Chain), MMABP (Methodology for Modeling and Analysis of Business Process) a Meta­modelem standardů modelovacích jazyků. Propojení je realizováno jako rozšíření meta­modelů odkazovaných standardů o abstraktní třídy, které umožňují začlenit třídy z CWM do každého ze čtyř typů procesních modelů. Prezentované provázání je chápáno jako rozšíření Metodiky vývoje informačních systémů se Sybase Powerdesignerem, ale díky navázání na více typů procesních standardů může být použito i společně s jinými metodikami vývoje informačních systémů, které používají modelování business procesů.

První sekce práce se věnují obecnému popisu business intelligence, CWM a Metodiky vývoje informačních systémů se Sybase Powerdesignerem. Prostředek práce popisuje vlastní provázání meta­modelů. Při vývoji tohoto provázání byly objeveny nekonzistence a nepřesnosti v odkazovaných procesních standardech. Kritika těchto nedostatků je prezentována v závěrečné sekci práce.

Pokud někdo píšete na podobné téma nebo se jen zabýváte procesy ve spojení s business intelligence, rád bych o tom věděl a rád poskytnu i plný text diplomky.